Cel zadania

Podczas realizacji zadania chciałam sprawdzić jak źle dobrany rodzaj wykresu może wpłynąć na problemy z prawidłową interpretacją danych.

Zastosowane wykresy

Użyte przeze mnie wykresy pochodzą z badania przeprowadzonego przez miasto Wrocław. W artykule porównano 6 miast pod kilkoma względami (m.in. powerzchni, liczby ludności oraz zaplanowwanego budżetu).

Wykres I

Przedstawia budżety miast w postaci wykresu słupkowego skumulowanego z podziałem na 4 wartości. Miasta zostały oznaczone kolorami.

Taki rodzaj wykresu utrudnia jednoznacze porównanie danej wartości dla kolejnych miast (słupki położone są obok siebie). Ponadto poza pierwszym od lewej miastem, wszystkie kolejne słupki (prostokąty) w danym kolorze są względem siebie przesunięte, więc nie może porównać np. wielkości sumarycznych wydatków i dochodów dla danego miasta.

Żeby sprawdzić czy moje obserwacje co do trudności odczytywania danych z tego wykresu są słuszne, zadałam ankietowanym 3 pytania.

I Które z poniższych miast ma mniejsze “wydatki ogółem”? Poznań/Łódź

II Które w poniższych miast ma większe “wydatki bieżące”? Wrocław/Łódź

III W Łodzi większe są “dochody ogółem” czy “wydatki ogółem”?

Sposród 15 odpowiedzi na każde pytanie poprawnych było:

pytanie I - 10, pytanie II - 6, pytanie 3 - 10

Mogło być lepiej, ale i tak wyniki nie są najgorsze. Jednak gdyby słupki dotyczące kolejnych wielkości umieścić obok siebie, na tym samym poziome, ich odczytanie byłoby jednoznaczne.

Wykres II

Przedstawia porównanie powierzchni miast na wykresie kołowym. Sama idea przedstawienia tych danych w takiej postaci nie ma zbyt wiele sensu, ale najbardziej problematyczne okazuje się odczytanie, które miasto jest większe od którego. Dane NIE są uporządkowane rosnąco.

W ankiecie poprosiłam o wskazanie większego w dwóch parach miast: Łodź i Wrocław oraz Gdańsk i Poznań. Na pierwsze pytanie prawidłowo odpowiedziało 12 z 15 osób, na drugie 3 z 15. Z jednej strony wyniki mogą byc losowe (dane są naprawdę zbliżone), z drugiej wpływ na wskazywanie wycinka o większej powierzchni może mieć również jego kolor (ciemniejsze barwy bardziej przyciągają uwagę, wydają się większe).

Ponownie; przy danych przedstawionych na wykresie słupkowym odczytanie różnic między miastami byłoby zdecydowanie łatwiejsze.