Wstęp

W tej pracy domowej badaliśmy dokładność odczytu danych z wykresu w zależności od typu wykresu. Najpierw sprawdziliśmy jak dokładnie odczytuje się długości słupków, gdy są zaczepione w tym samym punkcie oraz w różnych punktach. Następnie sprawdziliśmy dokładność odczytu danych gdy wartości są zaprezentowane jako długość słupków w porównaniu z kątami w kole. Na koniec sprawdziliśmy, czy ludzie zwracają uwagę na całe wartości na osiach, czy tylko na ich fragmenty.
W ankiecie dostępnej https://goo.gl/forms/DK8DtZsUnX004SIm2 wzieło udział 77 osób. Zebraliśmy dane statystyczne o ankietowanych, które się przedstawiają następująco:

Eksperyment 1 - punkt zaczepienia słupków

Pierwszy z eksperymentów miał na celu sprawdzić, czy rzeczywiście trudniej jest porównać długość słupków w momencie, gdy są one zaczepione w różnych punktach niż, gdy słupki zaczynają się z początkiem osi. W tym celu zostały stworzone 2 fikcyjne zbiory danych na temat tego co studenci robili podczas jednego wykładu oraz jednego kolokwium. Na obu wykresach studenci byli podzieleni ze względu na płeć.

Pytaliśmy, który ze słupków jest drugi pod względem długości w przypadku kobiet. Na pierwszym wykresie (różne punkty zaczepienia) poprawną odpowiedzią było “Ściąga”, a na drugim (ten sam punkt zaczepienia) było to “Śpi”. Odpowiedzi według ankietowanych przedstawiają się następująco (na zielono są poprawne odpowiedzi):

Widać, że ciężko porównywać 2 wartości słupków gdy są zaczepione w różnych punktach. W tym przypadku skuteczność wyniosła tylko 38%, co w porównaniu z wartością oczekiwania wynoszącą 33% wygląda słabo. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tylko drugi i trzeci słupek i kazali je porównywać to moglibyśmy dostać wynik mniejszy od wartości oczekiwanej (ok 40% zamiast 50%). Możemy mieć tu więc nawet doczynienia z iluzją (ale nie to było celem tego wykresu). Długości słupków prawie się nie różnią: są to 54 i 53 w skali liczbowej.
Porównanie długości słupków zaczepionych w tym samym punkcie było łatwym zadaniem na co wskazuje 87% poprawnych odpowiedzi.

Eksperyment 2: percepcja kątów a percepcja długości.

Na poniższych dwóch wykresach zaprezentowane są dane o identycznych rozkładach, zwizualizowane na różne sposoby oraz inaczej opisane (tzn dla pewnej kolejności etykiet procentowe wartości danych na drugim wykresie odpowiadają procentowym wartościom danych na pierwszym wykresie):